DüşüNCELER HAKKıNDA BILMEK İş SüREKLILIğI VE FELAKET KURTARMA